Product van de maand

Diaconale samenwerking met de oecumene

De Oud-Katholieke parochie van de H. Maria Maior wil graag weer een nieuwe impuls geven aan haar diaconale taken ten behoeve van de stad. Als kleine geloofsgemeenschap zou zij om praktische redenen graag willen aansluiten bij de Voedselbankactie van de Wilhelmina-kerk.

De diakenen van “de Wil” stonden hier open voor. Het zal ook het contact met de oecumene ten goede komen.

Met ingang van december 2016 is er daarom achter in de kerk een mand geplaatst waarin de producten worden verzameld.

Contactpersoon is Erna Bekkering (tel. 06-486 048 80, e-mail ernabekkering@freeler.nl).

Zij zorgt er ook voor dat de inhoud van de mand aan het eind van de maand bij de Voedselbank terechtkomt, al of niet via “de Wil”.

Meer weten over de voedselbank?

Oud-katholieke parochie H. Maria Maior, Dordrecht | Techniek: SiteCan, Hilversum