Product van de maand

In de maanden juli en augustus verzamelen wij (af)wasmiddel, lichaamsverzorgingsproducten, tandpasta.

 
Vanmiddag heb ik de bijdrage van onze parochie afgeleverd bij het uitgiftepunt in “De Buitenwacht” in Krispijn.
Het werd in dank ontvangen, kwantiteit is onbelangrijk want alles is welkom en onze betrokkenheid wordt zeer gewaardeerd.
Ik moest ook nog even koffie blijven drinken (en
ontkwam niet aan beetje heimwee naar Krispijn).
U ziet dus iedere bijdrage wordt zeer gewaardeerd. (RH) 
Groeten,
Erna

 

Diaconale samenwerking met de oecumene

De Oud-Katholieke parochie van de H. Maria Maior wil graag weer een nieuwe impuls geven aan haar diaconale taken ten behoeve van de stad. Als kleine geloofsgemeenschap zou  zij om praktische redenen graag willen aansluiten bij de Voedselbankactie van de Wilhelmina-kerk. 

De diakenen van “de Wil”stonden hier open voor. 

Het zal ook het contact met de oecumene ten goede komen.

Met ingang van december is er daarom achter in de kerk een mand geplaatst waarin de producten worden verzameld.

Contactpersoon is Erna Bekkering (tel. 06 48604880, e-mail ernabekkering@freeler.nl)

Zij zorgt er ook voor dat de inhoud van de mand aan het eind van de maand bij de Voedselbank terechtkomt, al of niet via “de Wil”.

Meer weten over de voedselbank?

Oud-katholieke parochie H. Maria Maior, Dordrecht | Techniek: SiteCan, Hilversum