Contact

De beste kennismaking met de Oud-Katholieke Kerk is door iets mee te beleven van onze liturgie. U bent altijd welkom in onze kerkdiensten. Als u bent gedoopt en in uw eigen kerkgemeenschap deelneemt aan Eucharistie of Avondmaal, bent u ook bij ons welkom aan de ene Tafel van de Heer.

Voorbeden kunnen zowel bij de pastoor als bij de lector worden opgegeven. Aan het houden van gedachtenissen zijn geen kosten verbonden.

Kerkgebouw

Voorstraat 120, 3311 ER Dordrecht

Beheerder

Hugo Scheurkogel
secretarisokkd@gmail.com

Pastoor

Drs. J. P. van der Steen
Tel.: 06 22 30 28 28, e-mail: pastoor@dordrecht.okkn.nl

Lectoren

Erna Bekkering

Tel.: 06 48 60 48 80 e-mail: ernabekkering@freeler.nl

Kees Bezemer

Tel.: 0184 42 09 75 e-mail: kees@helianthof.nl

Bankrekeningen

t.n.v. Oud-Katholieke Parochie Dordrecht

ING rekeningnr. NL27 INGB 0000 116031

ABN AMRO rekeningnr. NL70 ABNA 0584 579 306

Webmaster

E-mail: webmaster@dordrecht.okkn.nl

Links

Oud-Katholieke Kerk van Nederland

Raad van Kerken Dordrecht

Kerk van Nederland

IKON

Stichting Oost-Europa Projecten

Oud-katholieke parochie H. Maria Maior, Dordrecht | Techniek: SiteCan, Hilversum