Maand:  


Van 4 maart 2018 10:30 t/m 4 maart 2018 11:45 :
3de zondag van de vasten 2018 Eucharistieviering
1 ste lezing Exodus 20,1-17 2de lezing Romeinen 7, 14-25 Evangelie Johannes 2, 13-22

Van 11 maart 2018 14:00 t/m 11 maart 2018 16:00 :
4de zondag van de Vasten 2018 instalatie nieuwe pastoor. Er is geen dienst om 10.30
De zondag zal de instalatie plaats vinden van Pastoor H Schoon. Let op de dienst begint om 14.00 uur. 1ste lezing Jozua 4,19-5,1 en 5,10-12 2de lezing EfeziŽrs 2, 4-10 Evangelie Johannes6, 4-15

Van 15 maart 2018 18:00 t/m 15 maart 2018 19:30 :
Sobere Maaltijd tijdens de Vasten
In de veertigdagentijd organiseren de Grote kerk de Wilhelmine kerk en de Oud-Katholieke parochie een gezamelijk eenvoudige maaltijd in de Maiory van de Oud-Katholieke kerk Voorstraat 120. U kunt u opgeven bij Erna Bekkering : ernabekkering@freeler.nl Arnout van Delen : arnout.berlinda@vdelden.net Leni Verwaal : h.enm.verwaal@planet.nl De maaltijd is om 18.30 de Maiory is vanaf 18 uur open.

Van 18 maart 2018 10:30 t/m 18 maart 2018 11:50 :
5de zondag van de vasten 2018 Lauden
Dienst van Schriflezing en gebed. 1ste lezing Jeremia 31, 31-34 2de lezing HebreeŽn 5, 1-10 Evangelie Johannes 12, 20-33

Van 22 maart 2018 19:00 t/m 22 maart 2018 21:00 :
Lezing van Oscar Hofman
Lezing ďHet Elfde Uur? -Eindtijdverwachtingen , de Apocalyps en de Antichrist in de wereldreligies

Van 22 maart 2018 19:02 t/m 22 maart 2018 19:02 :
2de Zondag van Pasen (Beloken Pasen)


Van 25 maart 2018 10:30 t/m 25 maart 2018 11:45 :
Palmzondag Eucharistieviering
Palmwijding Lezing Marcus 11 1-11 1ste lezing Jesaja 50, 4-7 2de lezing Filippenzen 2, 2-11 De passie wordt gelezen naar Marcus. Marcus 14, 1-15,47 Celebrant Pastoor H Schoon.

Van 25 maart 2018 19:00 t/m 25 maart 2018 20:00 :
Taizť-viering 25 maart 2018 Verrezen Christuskerk


Van 28 maart 2018 19:30 t/m 28 maart 2018 21:00 :
Oliewijdingen Utrecht Kathedrale kerk.
In de Kathedrale kerk wijdt de Bisschop jaarlijks de Heilig oliŽn voor de bediening van de verschillenden sacramenten. Iedereen is welkom.

Van 29 maart 2018 19:30 t/m 29 maart 2018 20:40 :
Witte Donderdag
1ste Lezing Exodus 12, 1-14 2de Lezing 1 KorintiŽrs 11, 23-32 Evangelie Johannes 13, 1-5

Van 30 maart 2018 19:30 t/m 30 maart 2018 21:00 :
Dienst van Goede Vrijdag.
In de dienst van Goede Vrijdag herdenken wij het sterven van Jezus. 1stte Lezing Hosea 6, 1-6 2de Lezing Exodus 12, 21-28 Evangelie Johannes 18, 1-19,42

Van 31 maart 2018 21:00 t/m 31 maart 2018 22:30 :
Paaswake
In de paaswake vieren en gedenken wij de opstanding van Christus uit de dood. Wij wijden het licht en het water. en vieren de Eucharistie.

Oud-katholieke parochie H. Maria Maior, Dordrecht | Techniek: SiteCan, Hilversum