Maand:  


Van 1 juli 2018 10:30 t/m 1 juli 2018 11:45 :
Pinksteren 8
Het dochtertje van JaÔrus. 1ste lezing Spreuken 3, 1-8 2de lezing 2 KorintiŽrs 8,9-15 Evangelie Marcus 5, 22-43 Celebrant pastoor H Schoon. Bezoek statie Mijdrecht. Ook zijn wij van 1 tot 4 open vrijwilligers gevraag.

Van 1 juli 2018 16:30 t/m 1 juli 2018 17:00 :
Gregoriaanse Vespers. Interkerkelijke Schola Cantorum Dordrecht.


Van 6 juli 2018 12:30 t/m 9 juli 2018 13:30 :
OUD-KATHOLIEKE SPIRITUALITEIT IN INTERNATIONAAL VERBAND
Ook dit jaar is er weer gelegenheid om in internationaal verband met elkaar van gedachten te wisselen over de oud-katholieke spiritualiteit tijdens de 'Tage der Einkehr'. Het thema is dit jaar: ďGeh in deine KammerĒ (mt 6,6) Ė Kraft des Gebetes bei Bischof Eduard Herzog (1841-1924)

Van 8 juli 2018 10:30 t/m 8 juli 2018 11:45 :
Pinksteren 9 dienst van schrift en gebed.
Kracht in de zwakheid. 1ste lezing EzechiŽl 9, 9-12 2de lezing 2 KorintiŽrs 12, 1-10 Evangelie Marcus, 1-6

Van 15 juli 2018 10:30 t/m 15 juli 2018 11:45 :
Pinksteren 10
Zending van de twaalf. 1ste lezing Amos7, 7-15 2de lezing EfeziŽrs 1, 1-14 Evangelie Marcus 6, 6b-13

Van 22 juli 2018 10:30 t/m 22 juli 2018 11:45 :
Maria Magdalena
Feestdag van Maria Magdalena. 1ste lezing Sefanja 3, 14-17 2de lezing 2 KorintiŽrs 5, 14-18 Evangelie Johannes 20, 11-18 Celebrant pastoor Annemiek Duurkoop.

Van 29 juli 2018 10:30 t/m 29 juli 2018 11:45 :
Feestdag/gedachtenis van de HH. Marta, Maria en Lazarus van Betanië.
29 juli 2018 om 10.30 uur: Dienst van Schrift en Gebed/ liturgie ontleend aan de Lauden. Feestdag/gedachtenis van de HH. Marta, Maria en Lazarus van BetaniŽ. 1 ste Lezing EzechiŽl 37, 1-14 2 de Lezing HebreeŽn 12, 28-13,3 Evangelie Johannes 11, 1-4, 17-29, 33-45

Oud-katholieke parochie H. Maria Maior, Dordrecht | Techniek: SiteCan, Hilversum