Contact

De beste kennismaking met de Oud-Katholieke Kerk is door iets mee te beleven van onze liturgie. U bent altijd welkom in onze kerkdiensten. Als u bent gedoopt en in uw eigen kerkgemeenschap deelneemt aan Eucharistie of Avondmaal, bent u ook bij ons welkom aan de ene Tafel van de Heer.

Voorbeden kunnen zowel bij de pastoor als bij de lector worden opgegeven. Aan het houden van gedachtenissen zijn geen kosten verbonden.

Kerkgebouw
Voorstraat 120, 3311 ER Dordrecht

Beheerder
dhr. H. Scheurkogel
secretarisokkd@gmail.com
 
Pastoor
Drs. J. P. van der Steen
Tel.: 06 22 30 28 28, e-mail: pastoor@dordrecht.okkn.nl
 
Lectoren
Erna Bekkering
Tel.: 06 48 60 48 80 e-mail: ernabekkering@freeler.nl

Kees Bezemer
Tel.: 0184 42 09 75 e-mail: kees@helianthof.nl
 
Bankrekeningen
ING rekeningnr. NL27 INGB 0000 116031
ABN AMRO rekeningnr. NL70 ABNA 0584 579 306
t.n.v. Oud-Katholieke Parochie Dordrecht

Webmaster
webmaster@dordrecht.okkn.nl

Links

Oud-Katholieke Kerk van Nederland

Raad van Kerken Dordrecht

Kerk van Nederland

IKON

Stichting Oost-Europa Projecten

Oud-katholieke parochie H. Maria Maior, Dordrecht | Techniek: SiteCan, Hilversum