Interkerkelijke Schola Cantorum Dordrecht e.o.

Interkerkelijke Schola Cantorum Dordrecht e.o.

DE INTERKERKELIJKE SCHOLA EN HET GETIJDENGEBED
De oorsprong van het getijdengebed ligt in het dagelijkse gebed, zoals de joden dat al kenden. Het getijdengebed is een antwoord op de vraag van Jezus Christus aan zijn leerlingen om zonder ophouden te bidden (1 Tessalonicenzen 5, 17). Het heeft vanaf de vroege christenen een evolutie doorgemaakt. Het wordt nog steeds gebeden in abdijen en kloostergemeenschappen over de hele wereld.
De getijden vinden plaats in de vroege morgen / nacht (nachtwake of Metten), het begin van de dag (Lauden), overdag (Priem, Terts, Sekst en Noon), het begin van de avond (Vespers) en voor het slapengaan (dagsluiting of Completen). In het hart van het getijdengebed staan de gezongen psalmen. Hoe oud ze ook zijn, ze bezingen vreugde en verdriet, goed en kwaad, wanhoop en vertrouwen van mensen van alle tijden en plaatsen. Door alles heen is er het geloof in God.
“Het Gregoriaans is een gezongen gebed. Het heeft in zijn éénstemmigheid een uiterst subtiele uitdrukkingswijze van eeuwen lange religieuze bewogenheid. Elke schola cantorum moet een zekere waardigheid en een stijlvolle discipline uitstralen vanwege haar verheven opdracht, hetgeen tot uitdrukking moet komen in een verzorgde liturgische kledij, in een correcte houding en in een goede opstelling. De koorzanger(es) vervult een liturgisch ambt. Zijn/haar zingen is bidden. Bis orat, qui bene cantat (wie goed zingt, bidt dubbel), aldus Augustinus. (…) Een koor moet zingen als uit één mond.” (C.H. Schonk in “Elementaire kennis betreffende het Gregoriaans”)
“Om het geestelijke – en a fortiori het muzikale – effect van het Gregoriaans te verwezenlijken is een zekere perfectie in het aanvoelen en in de uitvoering ervan onontbeerlijk. Men behoort te streven naar een techniek die in overeenstemming is met de waardigheid die het Gregoriaans (…) eigen is. Deze zang beoogt immers niet minder dan de lofzang van God.”, aldus p. Nico Wesselingh en J. Hessing, beide o.s.b., in “Basiscursus Gregoriaans, oorspr. door Dom E. Cardine.
Deze woorden van bovengenoemde deskundigen probeert de Interkerkelijke Schola Cantorum Dordrecht e.o. bij elke viering waar te maken. Vanaf haar oprichting in 1984 is de Interkerkelijke Schola Cantorum een oecumenische en gemengde schola, die als doel heeft het erfgoed van het gregoriaans te bewaren en uit te dragen op de wijze, zoals hierboven is beschreven.
Al 33 jaar lang heeft de Schola zich toegelegd op het bidden en zingen van het getijdengebed, voornamelijk Vespers. Het adres, waar de vieringen dit seizoen worden gehouden is:
De Kerk van de H. Maria Maior, Parochie Dordrecht v.d. Oud-Katholieke Kerk Nederland - Voorstraat 120 - 3311 ER Dordrecht.
Ongeveer twee weken voorafgaande aan elke viering vindt u op de website van de Interkerkelijke Schola een toelichting daarop, alsmede wetenswaardigheden over het gregoriaans en actuele informatie: www.gregoriaansdordt.com. Tot ziens bij onze vieringen!
De Schola heeft plaats voor geoefende zangers V/M. Heeft u belangstelling ? Neem dan contact op met koorleider, officiant en cantrix : mw. drs. E.M. (Elly) Stuurman - Dubbelsteynlaan Oost 127 - 3319 EB Dordrecht - tel. 078-6161533 - emstuurman@gmail.com.

Jaarprogramma 34e seizoen 2017 - 2018

     
     
     
     
     
     
     
Zondag 11 febr. 16.30 u. Vespers van Zondag Quinquagesima
Zondag 25 febr. 16.30 u. Vespers v.d. Tweede Zondag van de Veertigdagentijd
Zondag 11 mrt. 16.30 u. Vespers v. d. Vierde Zondag van de Veertigdagentijd
Zondag 15 apr. 16.30 u. Vespers v.d. Tweede Zondag na Pasen
Donderdag 10 mei 16.30 u. Vespers v.h. Hoogfeest van Hemelvaart
Zondag 20 mei 16.30 u. Vespers v.h. Hoogfeest van Pinksteren
Zondag 10 jun. 19.30 u. Completen van de Zondag

Oud-katholieke parochie H. Maria Maior, Dordrecht | Techniek: SiteCan, Hilversum