Contact

Contactgegevens H. Maria Maior

Kerkgebouw
Voorstraat 120, 3311 ER Dordrecht

Pastoor
drs. H.A. Schoon
Beheerder
Hugo Scheurkogel, e-mail: secretarisokkd@gmail.com

Kerkbestuur
Voorzitter/pastoor: drs. H.A. Schoon
Secretaris: Hugo Scheurkogel
Penningmeester: Vacant
Algemeen lid 1: René van Helden
Algemeen lid 2: Erna Bekkering

Lectoren
Erna Bekkering
Tel.: 06 48 60 48 80, e-mail: ernabekkering@freeler.nl
Kees Bezemer
Tel.: 0184 42 09 75, e-mail: kees@helianthof.nl

Webmaster
E-mail: webmaster@dordrecht.okkn.nl

Verhuurzaken
Erna Bekkering
Tel.: 06 48 60 48 80, e-mail: ernabekkering@freeler.nl

Bankrekeningen
t.n.v. Oud-Katholieke Parochie Dordrecht
ING rekeningnr. NL27 INGB 0000 116031
ABN AMRO rekeningnr. NL70 ABNA 0584 579 306

Links

Oud-Katholieke Kerk van Nederland
Raad van Kerken Dordrecht
Raad van Kerken Nederland
Stichting Oost-Europa Projecten

Oud-katholieke parochie H. Maria Maior, Dordrecht | Techniek: SiteCan, Hilversum