Tussen Pasen en Pinksteren

Kerkdiensten tussen Pasen en Pinksteren. Oud-Katholieke kerk Dordrecht Voorstraat 120

Dit jaar lezen wij als eerste lezing uit De Handelingen de Apostelen.
15 mei Vijfde zondag van Pasen Handelingen 13, 44-52
15 mei 16.30 uur Vespers ter ere van Maria, Interkerkelijke Schola Cantorum Dordrecht
22 mei zesde zondag van Pasen Handelingen 14, 8-18 
26 mei Hemelvaartsdag Handelingen 1, 1-11
26 mei 16.30 Vespers van het Hoogfeest van de Hemelvaart van de Heer, Interkerkelijke Schola Cantorum Dordrecht 
29 mei Zevende zondag na Pasen Handelingen 16, 16-34 Dienst van schrift en gebed volgens de Lauden 
5 juni Hoogfeest van Pinksteren Handelingen 2, 1-11 

De diensten beginnen om 10.30 uur. 

 

 

 

 

 

Oud-katholieke parochie H. Maria Maior, Dordrecht | Techniek: SiteCan, Hilversum