Priesterwijding Loes Berkhout

De aartsbisschop is voornemens om op zaterdag 17 september a.s. diaken Loes Berkhout tot priester te wijden in de kathedrale kerk te Utrecht. Aanvang viering: 14.30 uur.

Oud-katholieke parochie H. Maria Maior, Dordrecht | Techniek: SiteCan, Hilversum