Middag gebed Grote kerk

DORDRECHT -  Een bijzondere traditie in de Grote Kerk is een middag-pauzedienst, die al tientallen jaren middaggebed wordt gehouden.  Op woensdag  is er wekelijks weer een moment van bezinning in de kerk. De dienst begint om 12.30 uur en duurt ongeveer een kwartier. ivm de de Corona crisis heeft de eigen dominee in juni de dienst verzorgd maar vanaf juli worden deze ook weer gehouden door de verschillende kerken in Dordrecht. Een kwartier, dus een kort meditatief moment, met een Psalm, een enkel woord, muziek en gebed.

De ervaring leert dat er een vaste groep mensen altijd belangstelling voor heeft en dat bezoekers aan de kerk soms gewoon de dienst willen meemaken.

Zomaar halverwege de week, en halverwege de dag. Gericht op bezoekers van de kerk, maar ook op gemeenteleden of anderen die in de omgeving van de kerk wonen of werken. Meestal zijn er enkele tientallen aanwezigen en altijd is het een zinvol ogenblik.

Voorgangers van diverse kerken uit de binnenstad geven hier  beurtelings leiding aan. De organisten uit Dordrecht   zorgen, soms nog met andere instrumentale bijdragen, voor de muzikale invulling. Weet u welkom!

1 juli Psalm 48

8 juli Psalm 49

15 juli Psalm 50

22 juli Psalm 51

29 juli Psalm 52

Oud-katholieke parochie H. Maria Maior, Dordrecht | Techniek: SiteCan, Hilversum