Stichting vrienden Oud-katholieke kerk Dordrecht ambi

 Ambi van; Stichting Vrienden Oud Katholieke Kerk Dordrecht

de stichting is een onderdeel van de Oud-Katholieke parochie van Dordrecht en heeft dus een Ambi statis.  

 

RSIN: 819432465 Kvk–nummer 24435986

Contactgegevens

Dr Bauerstraat 46, 4205 KB Gorinchem

T 0183-649405

E oshofman@xs4all.nl

De Stichting streeft de volgende doelen na:

  • Het werven van fondsen en donaties, die aangewend worden ter instandhouding van de kerkgebouwen (inclusief aangrenzende gebouwen) van de Oud-Katholieke Kerk  (OKK) aan de Voorstraat  118 te Dordrecht.
  • Werving van vrijwilligers uit de Oud-Katholieke parochie maar ook daarbuiten om de activiteiten in de kerkgebouwen te ondersteunen.
  • Organisatie van zeer diverse activiteiten om de OKK in de lokale samenleving beter zichtbaar te maken.
  • Omdat deze stichting een onderdeel is van de Oud_katholiek parochie van Dordrecht heeft zij ook een Ambi statis. 

Bestuur

Voorzitter: Oscar Hofman - Secretaris: Erna Bekkering - Penningmeester: Hugo Scheurkogel 

Alle werkzaamheden voor de Stichting zijn vrijwillig, er worden geen beloningen in welke vorm dan ook uitgekeerd.

De Stichting heeft een grote rol gespeeld bij het realiseren van de renovatie / nieuwbouw van de bijgebouwen bij de kerk in 2013 / 2014. In 2018 maakt de Stichting zich op voor het werven van fondsen ten behoeve van de renovatie van het orgel en het kerkgebouw. Deze zullen in 2019 worden besteed aan de renovatie.

Financieel - Stichting Vrienden Oud Katholieke Kerk Dordrecht

Winst en Verlies

  2016 2017
Inkomsten    
Donatie / lidmaatschap E 55 E 55
Fondsen    
Totaal E 55 E 55
Lasten    
Kvk    
Bankkosten E 127,50 E 130,63
Bestuurskosten    
SSKW-lidmaatschap E 10 E 10
Lasten E 137,50 E 140,63
Verhuur    
Winst / Verlies E -82,50 E -85,63

Balans

Balans Per 31.12.2016 Per 31.12.2017
Liquide middelen    
Rabobank E  497,78 E  412,15
Activa E 497,78 E 412,15
     
Eigen vermogen    
per 31.12.2015 E  13.980,29 E 497,79
Aflossen schulden KB E -13.400  
Winst / Verlies E -82,50 E -85,63
     
Schuld aan parochie E -0,01  
Passiva E 497,78 E 412,16

Oud-katholieke parochie H. Maria Maior, Dordrecht | Techniek: SiteCan, Hilversum