Vijfde zondag van Pasen

Begintijd 15 mei 2022 10:30

Eindtijd 15 mei 2022 11:45

1e Schriftlezing Deuteronomium 6, 1-9
of Handelingen 13, 44-52
2e Schriftlezing Openbaring 19, 1-9
Evangelie Johannes 13, 31-35

Oud-katholieke parochie H. Maria Maior, Dordrecht | Techniek: SiteCan, Hilversum