6 zondag na Pinksteren 10de in de reeks. Geen dienst in Dordrecht

Begintijd 12 juli 2020 10:00

Eindtijd 12 juli 2020 11:10

Er is geen dienst in Dordrecht maar wel via internet uit Amersfoort.
1e Schriftlezing Jesaja 55, 6-13
2e Schriftlezing Romeinen 7,21 – 8,6
Evangelie Matteüs 13, 1-9 (10-17) 18-23 (Lees verder ...)

Oud-katholieke parochie H. Maria Maior, Dordrecht | Techniek: SiteCan, Hilversum