Over ons

Driekoningen

DriekoningenZie de ster, die de wijzen in het oosten gezien hadden, ging voor hen uit, totdat zij kwam boven de plaats, waar het kind was en daar bleef stilstaan. Toen zij nu de ster zagen, werden zij vervuld met zeer grote blijdschap. En zij gingen het huis en zagen het kind met Maria, zijn moeder, en zij vielen neer en bewezen hem hulde. En zij ontsloten hun ... Lees verder>>

U vindt ons op de Voorstraat 120 te Dordrecht. Voor een kaartje van Dordrecht informatie over parkeren in het centrum van Dordrecht kunt u terecht op onze pagina Waar vindt u ons.

Daar zijn wij iedere zondag te vinden met een Eucharistieviering

De dienst begint om 10.30

Daarnaast zijn er andere activiteiten, zie agenda. 

 

De beste kennismaking met de Oud-Katholieke Kerk is door iets mee te beleven van onze liturgie. U bent altijd welkom in onze kerkdiensten. Als u bent gedoopt en in uw eigen kerkgemeenschap deelneemt aan Eucharistie of Avondmaal, bent u ook bij ons welkom aan de ene Tafel van de Heer.

Voorbeden kunnen zowel bij de pastoor als bij de lector worden opgegeven. Aan het houden van gedachtenissen zijn geen kosten verbonden. Zie de contactpagina voor meer informatie.

Oud-katholieke parochie H. Maria Maior, Dordrecht | Techniek: SiteCan, Hilversum