Online Eucharistieviering

Het mooiste en beste van Hem, gaat verder in en met ons.

Op weg naar het Zalig Godsrijk. 

Zalig PInksteren. 

Heer onze God, nu wij het licht van de paaskaars doven bidden wij U: zend ons in deze wereld als dragers van het licht dat in de opstanding van uw Zoon is aangebroken; dat wij de vreugde van Pasen verkondigen en aangevuurd door uw Geest uw toekomst tegemoet gaan. Door Christus, onze Heer. Allen: Amen.

 

Pinkster 2020 

PINKSTEREN – DE UITSTORTING VAN DE H. GEEST hoogfeest – Spiritus Domini

 

 Nu ons sociale leven bijna is stilgevallen en we langere tijd niet naar de kerk kunnen gaan,

zoeken we naar nieuwe wegen om elkaar nabij te zijn en te blijven.

Als onderdeel daarvan zal de komende zondag Bernd Wallet, aartsbisschop-elect van Utrecht

OKKN Livestream 31 mei  2020, 10.00 uur – H. Georgius ,‘t Zand | Amersfoort

Aan deze viering werken mee:

Voorganger  Dick Schoon, bisschop van Haarlem

Assistent  Bernd Wallet, aartsbisschop-elect van Utrecht 

Cantor   Mariska Teuben-van der Leest

Organist   Mark Lippe

Bloemversiering  Anita de Haart, bloemblij.nl

Regie-assistentie  Louis Runhaar Regie   

Clipper ms, Woerden 

Voor de uitzending klik hier 

Voor de liturgie klik hier

Voor de lezing klik hier 

Voor de collecte voor Dordtse parochie klik hier  

Vieringen

De vieringen zullen te volgen zijn via een livestream op YouTube. Daar zijn later de diensten ook terug te kijken. Via een link op de website kunt u er zondag eenvoudig komen. U kunt de viering zondag ook rechtstreeks op YouTube live opzoeken, ook op uw digitale TV. Wij hopen dat velen van u meevieren om zo gestalte te geven aan de gemeenschap van de kerk. 

 

Thuis-collectes online vieringen In de mededelingen voorafgaande aan de online vieringen

hebben de bisschoppen opgeroepen om thuis deel te nemen aan de collectes.

Online vieringen tot 1 juni

7 juni HH Drieëenheid

Alle informatie over de komende online vieringen staat inmiddels online . okkn.nl Het bericht zal steeds wanneer nodig worden geüpdatet en blijft de komende weken de plek waar u actuele informatie over de online vieringen kunt vinden.

Tips om thuis de online vieringen mee te vieren zijn te vinden op: https://www.okkn.nl/pagina/4274/8_tips_om_de_eucharistieviering_

 

 

 

 

Oud-katholieke parochie H. Maria Maior, Dordrecht | Techniek: SiteCan, Hilversum