PDF PDF Print

Welkom

7de zondag na Epifanie

7de zondag na EpifanieMatteŁs 5, 43 Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Je moet je naaste liefhebben en je vijand haten.” 44 En ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen, 45 alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over ... Lees verder>>

Vasten 2017

Op 1 maart begint de vasten. Of zo u liever heeft de 40 dagentijd, waar in wij ons voorbereiden op het paasfeest. Dit kan op vele ... lees verder>>

Oud-katholieke parochie H. Maria Maior, Dordrecht | Techniek: SiteCan, Hilversum