Pinksteren 25 - Het grote gebod (Eucharistieviering)

Begintijd 29 oktober 2017 10:30

Eindtijd 29 oktober 2017 11:45

Eerste Lezing: Deuteronomium 6, 1 - 9 Tweede Lezing: 1 Tessalonicenzen 2, 1 - 8 Evangelie: Matteüs 22, 34 - 36 (Lees verder ...)

Oud-katholieke parochie H. Maria Maior, Dordrecht | Techniek: SiteCan, Hilversum